vai tro cua PET/CT

Vai trò của PET/CT trong chẩn đoán và điều trị ung thư

Máy PET/CT là một hệ thống kết hợp giữa máy PET (Máy chụp cắt lớp bằng bức xạ Positron) và máy CT (Máy chụp cắt lớp vi tính). Đây không chỉ là sự kết hợp về nguyên tắc vật lý, nguyên tắc hoạt động mà còn là sự kết hợp...
Danh sách bài viết

Vai trò của PET/CT trong chẩn đoán và điều trị ung thư

Máy PET/CT là một hệ thống kết hợp giữa máy PET (Máy chụp cắt lớp bằng bức xạ Positron) và máy CT (Máy chụp cắt lớp vi tính). Đây không chỉ là sự kết hợp về nguyên tắc vật lý, nguyên tắc hoạt động mà còn là sự kết hợp...