vị thuốc từ rết

Vị thuốc từ rết trị được bệnh gì?

Toàn bộ con rết phơi khô có tên thuốc là ngô công (Scolopendra morsitans L.), thuộc họ Rết (Scolopendridae). Ngô công có nọc độc giống chất histamin và protid tan huyết... 1. Rết là vị thuốc trong y học cổ truyền Toàn bộ con rết phơi khô có tên thuốc...
Danh sách bài viết

Vị thuốc từ rết trị được bệnh gì?

Toàn bộ con rết phơi khô có tên thuốc là ngô công (Scolopendra morsitans L.), thuộc họ Rết (Scolopendridae). Ngô công có nọc độc giống chất histamin và protid tan huyết... 1. Rết là vị thuốc trong y học cổ truyền Toàn bộ con rết phơi khô có tên thuốc...