vị trí lây truyền virus corona

Vị trí lây truyền virus corona quen thuộc mà nhiều người bỏ qua.

Các vị trí lây truyền virus corona quen thuộc mà nhiều người bỏ qua

Khi dịch bệnh COVID-19 do chủng mới virus corona (Sars-Cov-2) vẫn đang bùng phát mạnh ở nhiều quốc gia thì mỗi người dân cần tiếp tục chủ động phòng tránh. Bởi thực tế, các chuyên gia đã khẳng định rằng loại virus này có thể sống trên các bề mặt...
Danh sách bài viết
Vị trí lây truyền virus corona quen thuộc mà nhiều người bỏ qua.

Các vị trí lây truyền virus corona quen thuộc mà nhiều người bỏ qua

Khi dịch bệnh COVID-19 do chủng mới virus corona (Sars-Cov-2) vẫn đang bùng phát mạnh ở nhiều quốc gia thì mỗi người dân cần tiếp tục chủ động phòng tránh. Bởi thực tế, các chuyên gia đã khẳng định rằng loại virus này có thể sống trên các bề mặt...