viêm hang vị

Dùng thuốc chữa dạ dày có ảnh hưởng tới kết quả xét nghiệm máu không?

Hỏi Bác sĩ cho em hỏi: em đang dùng thuốc điều trị viêm hang vị, kết quả clotest âm tính... nhưng em lại nghi ngờ mình bị nhiễm giun chó. Em đã đi xét nghiệm máu nhưng kết quả là âm tính. Mong tư vấn giúp em, nếu đang uống...
Danh sách bài viết

Dùng thuốc chữa dạ dày có ảnh hưởng tới kết quả xét nghiệm máu không?

Hỏi Bác sĩ cho em hỏi: em đang dùng thuốc điều trị viêm hang vị, kết quả clotest âm tính... nhưng em lại nghi ngờ mình bị nhiễm giun chó. Em đã đi xét nghiệm máu nhưng kết quả là âm tính. Mong tư vấn giúp em, nếu đang uống...