• Viêm não Nhật Bản B
    Viêm não Nhật Bản B Viêm não Nhật Bản B là bệnh lây truyền cấp tính, theo đường máu do virus viêm não Nhật Bản B gây ra.  Mầm bệnh gây viêm não Nhật Bản B Virus viêm não Nhật Bản...