viêm não Nhật Bản B

Viêm não Nhật Bản B

Viêm não Nhật Bản B

Viêm não Nhật Bản B là bệnh lây truyền cấp tính, theo đường máu do virus viêm não Nhật Bản B gây ra. Mầm bệnh gây viêm não Nhật Bản B Virus viêm não Nhật Bản B thuộc virus arbo nhóm B, họ Togaviridae, giống Flavivirus; có kích thước 15-22-50...
Danh sách bài viết
Viêm não Nhật Bản B

Viêm não Nhật Bản B

Viêm não Nhật Bản B là bệnh lây truyền cấp tính, theo đường máu do virus viêm não Nhật Bản B gây ra. Mầm bệnh gây viêm não Nhật Bản B Virus viêm não Nhật Bản B thuộc virus arbo nhóm B, họ Togaviridae, giống Flavivirus; có kích thước 15-22-50...