• Virus viêm não Nhật Bản
    Virus viêm não Nhật Bản Virus viêm não Nhật Bản được phát hiện bởi Hayshi năm 1943 tại Nhật Bản. Virus này thuộc nhóm Flavivirus của Arbovirus. Đây là virus gây nên căn bệnh viêm não Nhật...