viêm não Nhật Bản lây qua đường nào

Virus viêm não Nhật Bản

Virus viêm não Nhật Bản

Virus viêm não Nhật Bản được phát hiện bởi Hayshi năm 1943 tại Nhật Bản. Virus này thuộc nhóm Flavivirus của Arbovirus. Đây là virus gây nên căn bệnh viêm não Nhật Bản nguy hiểm ở trẻ em mỗi khi hè về. 1. Đặc điểm sinh vật 1.1. Hình thể...
Danh sách bài viết
Virus viêm não Nhật Bản

Virus viêm não Nhật Bản

Virus viêm não Nhật Bản được phát hiện bởi Hayshi năm 1943 tại Nhật Bản. Virus này thuộc nhóm Flavivirus của Arbovirus. Đây là virus gây nên căn bệnh viêm não Nhật Bản nguy hiểm ở trẻ em mỗi khi hè về. 1. Đặc điểm sinh vật 1.1. Hình thể...