Viện kiểm sát

BS Hoàng Công Lương

Đại biểu Quốc hội : Mức án đề nghị với bác sĩ Lương là không công bằng

“Khi 1 bản án đưa ra mà có nhiều luồng dư luận thì nên xem xét lại. Danh dự của một con người, mạng sống của bệnh nhân không cho phép sai lầm". Liên quan đến phiên tòa xét xử vụ chạy thận ở Hòa Bình, bên lề hành lang...
Danh sách bài viết
BS Hoàng Công Lương

Đại biểu Quốc hội : Mức án đề nghị với bác sĩ Lương là không công bằng

“Khi 1 bản án đưa ra mà có nhiều luồng dư luận thì nên xem xét lại. Danh dự của một con người, mạng sống của bệnh nhân không cho phép sai lầm". Liên quan đến phiên tòa xét xử vụ chạy thận ở Hòa Bình, bên lề hành lang...