virus SARS-CoV-2

Biến thể mới SARS-CoV-2 mang mối nguy cơ lây lan nguy hiểm và phức tạp

Phát hiện chủng virus biến thể mới SARS-CoV-2 ở Anh trên BN1660

BV Bệnh Nhiệt Đới TP Hồ Chí Minh và Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford cho thấy BN1660 người Hải Dương được phát hiện tại TP Hồ Chí Minh mang biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 ở Anh dựa trên kết quả giải mã trình tự gen....
Danh sách bài viết
Biến thể mới SARS-CoV-2 mang mối nguy cơ lây lan nguy hiểm và phức tạp

Phát hiện chủng virus biến thể mới SARS-CoV-2 ở Anh trên BN1660

BV Bệnh Nhiệt Đới TP Hồ Chí Minh và Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford cho thấy BN1660 người Hải Dương được phát hiện tại TP Hồ Chí Minh mang biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 ở Anh dựa trên kết quả giải mã trình tự gen....