Wold Cup

Túi cấp cứu của FIFA có hơn 100 món đồ

Bên trong túi đồ cấp cứu của bác sĩ tại World Cup

Túi đồ cấp cứu do FIFA chuẩn bị gồm hơn 100 món, bao gồm cả máy trợ tim để kịp thời cứu người bị ngưng tim đột ngột. Là sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh, World Cup đem đến niềm vui và sự phấn khích tột cùng, song...
Danh sách bài viết
Túi cấp cứu của FIFA có hơn 100 món đồ

Bên trong túi đồ cấp cứu của bác sĩ tại World Cup

Túi đồ cấp cứu do FIFA chuẩn bị gồm hơn 100 món, bao gồm cả máy trợ tim để kịp thời cứu người bị ngưng tim đột ngột. Là sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh, World Cup đem đến niềm vui và sự phấn khích tột cùng, song...