xâm hại tình dục trẻ em

Giáo dục giới tính còn theo kiểu hô hào, chưa thực sự hiệu quả

Theo thạc sĩ tâm lý Lê Minh Huân, giảng viên Khoa Tâm lý học, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, trường học cũng như gia đình chưa làm tốt giáo dục giới tính và chống xâm hại tình dục trẻ em cho học sinh. Theo thạc sĩ Minh Huân, chúng ta...
Danh sách bài viết

Giáo dục giới tính còn theo kiểu hô hào, chưa thực sự hiệu quả

Theo thạc sĩ tâm lý Lê Minh Huân, giảng viên Khoa Tâm lý học, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, trường học cũng như gia đình chưa làm tốt giáo dục giới tính và chống xâm hại tình dục trẻ em cho học sinh. Theo thạc sĩ Minh Huân, chúng ta...