Xét nghiệm chẩn đoán viêm đường hô hấp Trung Đông

Hội chứng viêm đường Hô Hấp Trung Đông Mers

Hội chứng viêm đường Hô hấp Trung Đông (Middle East Respiratory Syndrome = MERS) là một bệnh nhiễm siêu vi cấp tính ở đường hô hấp gây ra bởi một loại vi-rút corona được đặt tên là MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus). MERS ảnh hưởng đến toàn bộ hệ...
Danh sách bài viết

Hội chứng viêm đường Hô Hấp Trung Đông Mers

Hội chứng viêm đường Hô hấp Trung Đông (Middle East Respiratory Syndrome = MERS) là một bệnh nhiễm siêu vi cấp tính ở đường hô hấp gây ra bởi một loại vi-rút corona được đặt tên là MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus). MERS ảnh hưởng đến toàn bộ hệ...