xét nghiệm máu

Kỹ thuật cấy máu mới giúp phát hiện bệnh chỉ trong 5 phút

Hệ thống xét nghiệm mới giúp bác sĩ bệnh viện Nhiệt đới Trung ương phát hiện tác nhân gây bệnh và có kháng sinh đồ chỉ trong một giờ. Ngày 21/3, giáo sư Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh viện vừa...
Danh sách bài viết

Kỹ thuật cấy máu mới giúp phát hiện bệnh chỉ trong 5 phút

Hệ thống xét nghiệm mới giúp bác sĩ bệnh viện Nhiệt đới Trung ương phát hiện tác nhân gây bệnh và có kháng sinh đồ chỉ trong một giờ. Ngày 21/3, giáo sư Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh viện vừa...