xét nghiệm nước tiểu

Lưu ý khi xét nghiệm nước tiểu

HỎI Chồng em đi khám bệnh và xét nghiệm thì được chẩn đoán bị viêm cầu thận cấp, bác sĩ cho toa thuốc uống nhiều đợt nhưng vẫn chưa có cải thiện gì. Hiện nay, em muốn đem nuớc tiểu của chồng em lên bệnh viện tuyến trên xét nghiệm...
Danh sách bài viết

Lưu ý khi xét nghiệm nước tiểu

HỎI Chồng em đi khám bệnh và xét nghiệm thì được chẩn đoán bị viêm cầu thận cấp, bác sĩ cho toa thuốc uống nhiều đợt nhưng vẫn chưa có cải thiện gì. Hiện nay, em muốn đem nuớc tiểu của chồng em lên bệnh viện tuyến trên xét nghiệm...