• Xét nghiệm tiểu đường HbA1c là gì?
    Xét nghiệm tiểu đường HbA1c là gì? Bệnh tiểu đường ngoài việc cần kiểm soát tốt đường huyết còn cần kiểm tra và duy trì chỉ số HbA1c ở ngưỡng an toàn. Vậy HbA1c là chỉ...