Xu tri ong dot

Cách xử trí khi bị ong đốt

Khi bị ong đốt, bạn có thể gặp các triệu chứng ngứa, mẩn đỏ, chóng mặt, khó thở thậm chí là sốc phản vệ. Mặc dù những triệu chứng này không thường xảy ra nhưng bạn cũng cần đề phòng. Khi bị ong đốt, trước tiên là cần loại bỏ...
Danh sách bài viết

Cách xử trí khi bị ong đốt

Khi bị ong đốt, bạn có thể gặp các triệu chứng ngứa, mẩn đỏ, chóng mặt, khó thở thậm chí là sốc phản vệ. Mặc dù những triệu chứng này không thường xảy ra nhưng bạn cũng cần đề phòng. Khi bị ong đốt, trước tiên là cần loại bỏ...