xử trí say nắng ở trẻ

Say nắng ở trẻ cách phòng ngừa và xử trí

Vận động ngoài trời là một hoạt động rất có ích cho trẻ. Nó tạo cho trẻ tiếp xúc với không khí trong lành, tìm hiểu thế giới xung quanh.Tuy nhiên nếu tiếp xúc với ánh nắng gay gắt và kéo dài sẽ làm cho trẻ có cảm giác mệt...
Danh sách bài viết

Say nắng ở trẻ cách phòng ngừa và xử trí

Vận động ngoài trời là một hoạt động rất có ích cho trẻ. Nó tạo cho trẻ tiếp xúc với không khí trong lành, tìm hiểu thế giới xung quanh.Tuy nhiên nếu tiếp xúc với ánh nắng gay gắt và kéo dài sẽ làm cho trẻ có cảm giác mệt...