xử trí vết thương ngực

Sơ cứu vết thương ngực

1. Định nghĩa Vết thương ngực là các tổn thương lồng ngực trong đó có mất sự liên tục của da thành ngực. 2. Nguyên nhân: - Vết thương ngực do hoả khí: do đạn thẳng,mảnh pháo... - Vết thương ngực không do hoả khí: do vật nhọn đâm... 3....
Danh sách bài viết

Sơ cứu vết thương ngực

1. Định nghĩa Vết thương ngực là các tổn thương lồng ngực trong đó có mất sự liên tục của da thành ngực. 2. Nguyên nhân: - Vết thương ngực do hoả khí: do đạn thẳng,mảnh pháo... - Vết thương ngực không do hoả khí: do vật nhọn đâm... 3....