Yếu tố nguy cơ của viêm xương sụn bóc tách

Bệnh viêm sụn – xương bóc tách

Bệnh viêm sụn - xương bóc tách là một bệnh của khớp xương. Trong đó, các đường rạn vỡ xảy ra tại lớp sụn khớp và trong lớp Xương mỏng dưới sụn, kết quả là hình thành một mảnh rời của lớp sụn - xương này và sẽ bong ra...
Danh sách bài viết

Bệnh viêm sụn – xương bóc tách

Bệnh viêm sụn - xương bóc tách là một bệnh của khớp xương. Trong đó, các đường rạn vỡ xảy ra tại lớp sụn khớp và trong lớp Xương mỏng dưới sụn, kết quả là hình thành một mảnh rời của lớp sụn - xương này và sẽ bong ra...