zona thần kinh ở mắt

Triệu chứng dễ nhận biết của bệnh Zona thần kinh ở mắt

Bệnh Zona thần kinh là một bệnh lý nhiễm trùng da do Varicella-Zoster Virus gây ra, hình thành các ban, mụn nước trên cơ thể, khuôn mặt. Có tới 10-20% bệnh nhân bị Zona thần kinh ở mắt. Bệnh Zona ở mắt có thể để lại sẹo, giảm thị lực,...
Biểu hiện khi mắt bị zona thần kinh

Những thông tin về bệnh zona thần kinh ở mắt

Zona thần kinh là bệnh nhiễm trùng ở da do virus Varicella zoster gây ra. Trong đó, zona thần kinh ở mắt là vị trí nhạy cảm, rất dễ gây biến chứng ảnh hưởng xấu đến thị giác nếu không được điều trị kịp thời. 1. Biểu hiện bệnh zona...
Danh sách bài viết

Triệu chứng dễ nhận biết của bệnh Zona thần kinh ở mắt

Bệnh Zona thần kinh là một bệnh lý nhiễm trùng da do Varicella-Zoster Virus gây ra, hình thành các ban, mụn nước trên cơ thể, khuôn mặt. Có tới 10-20% bệnh nhân bị Zona thần kinh ở mắt. Bệnh Zona ở mắt có thể để lại sẹo, giảm thị lực,...
Biểu hiện khi mắt bị zona thần kinh

Những thông tin về bệnh zona thần kinh ở mắt

Zona thần kinh là bệnh nhiễm trùng ở da do virus Varicella zoster gây ra. Trong đó, zona thần kinh ở mắt là vị trí nhạy cảm, rất dễ gây biến chứng ảnh hưởng xấu đến thị giác nếu không được điều trị kịp thời. 1. Biểu hiện bệnh zona...