thieu-vacxin-6-trong-1-o-quang-nam-thaythuocvietnamvn

02/03/2019

Thiếu vac-xin 6 trong 1 nên nhiều người xếp hàng từ sớm vẫn không được tiêm

Thiếu vắc-xin 6 trong 1 nên nhiều người xếp hàng từ sớm vẫn không được tiêm

(Visited 1 times, 1 visits today)
  • Tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *