Thông báo mời Sáng lập viên

26/04/2018

Hội Nội khoa Việt Nam – Chương trình truyền thông ” Vì sức khỏe người Việt” thông báo tìm kiếm đối tác tham gia Diễn đàn Thầy thuốc Việt Nam.

Với mục đích tạo lập một không gian riêng cho người thầy thuốc để chia sẻ thông tin chuyên môn, học tập, cuộc sống, cũng như đóng góp với cộng đồng, … Diễn đàn Thầy thuốc Việt Nam – Hội Nội khoa Việt Nam thông báo về việc tìm kiếm người có cùng đam mê, ý tưởng tham gia diễn đàn với tư cách Sáng lập viên (gồm ban quản trị và Ban điều hành)…

[embeddoc url=”http://thaythuocvietnam.vn/wp-content/uploads/2018/04/Thong-bao-moi-sang-lap-vien.pdf” download=”all”].

Mẫu đơn đăng ký xin tải theo đường link sau: Ban dang ky TTVN và gửi về cho chương trình theo địa chỉ : nguyenthingat@thaythuocvietnam.vn hoặc nghiahoa@thaythuocvietnam.vn.

(Visited 9 times, 1 visits today)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *