Thông tin nội bộ

THÔNG BÁO TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN CHUYÊN MÔN

Chương trình truyền thông “VÌ SỨC KHỎE NGƯỜI VIỆT” Báo điện tử Thầy thuốc Việt Nam THÔNG BÁO TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN CHUYÊN MÔN Với mục tiêu cập nhật liên tục thông tin lâm sàng cho bác sĩ, theo những khuyến cáo của các Hội, hiệp hội y khoa có...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Báo Thầy thuốc Việt Nam, Chương trình  truyền thông “Vì sức khỏe Người Việt” có nhu cầu cần tuyển các vị trí như sau: 1. Vị trí Nhân viên kinh doanh:  1.1. Số lượng 02 người - ưu tiên Nam 1.2. Các yêu cầu - Tốt nghiệp Đại học hoặc...

Thư ngỏ

Kính gửi : Quý Bác sĩ Hội Nội khoa Việt Nam - Chương trình truyền thông " Vì sức khỏe người Việt" đang triển khai trang điện tử chuyên về sức khỏe thaythuocvietnam.vn  nhằm mở rộng hơn nữa khả năng tư vấn cho cộng đồng. Để trang thaythuocvietnam.vn trở thành một...
Danh sách bài viết

THÔNG BÁO TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN CHUYÊN MÔN

Chương trình truyền thông “VÌ SỨC KHỎE NGƯỜI VIỆT” Báo điện tử Thầy thuốc Việt Nam THÔNG BÁO TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN CHUYÊN MÔN Với mục tiêu cập nhật liên tục thông tin lâm sàng cho bác sĩ, theo những khuyến cáo của các Hội, hiệp hội y khoa có...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Báo Thầy thuốc Việt Nam, Chương trình  truyền thông “Vì sức khỏe Người Việt” có nhu cầu cần tuyển các vị trí như sau: 1. Vị trí Nhân viên kinh doanh:  1.1. Số lượng 02 người - ưu tiên Nam 1.2. Các yêu cầu - Tốt nghiệp Đại học hoặc...

Thư ngỏ

Kính gửi : Quý Bác sĩ Hội Nội khoa Việt Nam - Chương trình truyền thông " Vì sức khỏe người Việt" đang triển khai trang điện tử chuyên về sức khỏe thaythuocvietnam.vn  nhằm mở rộng hơn nữa khả năng tư vấn cho cộng đồng. Để trang thaythuocvietnam.vn trở thành một...