• tuyển dụng
    Báo Thầy thuốc Việt Nam tuyển dụng Năm 2019 Báo điện tử Thầy thuốc Việt Nam Hội chứng Nội khoa Việt Nam là kênh thông tin sức khoẻ cộng đồng và bệnh nhân đồng thời là chuyên trang thông tin liên lạc...
  • THÔNG BÁO TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN CHUYÊN MÔN    Chương trình truyền thông “VÌ SỨC KHỎE NGƯỜI VIỆT” Báo điện tử Thầy thuốc Việt Nam THÔNG BÁO TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN CHUYÊN MÔN Với mục tiêu cập nhật...
  • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Báo Thầy thuốc Việt Nam, Chương trình  truyền thông “Vì sức khỏe Người Việt” có nhu cầu cần tuyển các vị trí như sau: 1. Vị trí Nhân viên kinh doanh:  1.1....
  • Thư ngỏ Kính gửi : Quý Bác sĩ Hội Nội khoa Việt Nam – Chương trình truyền thông ” Vì sức khỏe người Việt” đang triển khai trang điện tử chuyên về sức...