• THÔNG BÁO TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN CHUYÊN MÔN    Chương trình truyền thông “VÌ SỨC KHỎE NGƯỜI VIỆT” Báo điện tử Thầy thuốc Việt Nam THÔNG BÁO TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN CHUYÊN MÔN Với mục tiêu cập nhật...
  • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Báo Thầy thuốc Việt Nam, Chương trình  truyền thông “Vì sức khỏe Người Việt” có nhu cầu cần tuyển các vị trí như sau: 1. Vị trí Nhân viên kinh doanh:  1.1....
  • Thư ngỏ Kính gửi : Quý Bác sĩ Hội Nội khoa Việt Nam – Chương trình truyền thông ” Vì sức khỏe người Việt” đang triển khai trang điện tử chuyên về sức...