Bộ Y tế – Hướng dẫn quy trình kỹ thuật thận nhân tạo

04/05/2018

Quyết định 2482/QĐ-BYT ngày 13/4/2018 Về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo. 

Quyết định này bao gồm có 52 quy trình kỹ thuật được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 

(Visited 116 times, 1 visits today)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *