Đào tạo

Phiên Thực hành 24/09/2023: Rối Loạn Lipid Máu & Nguy Cơ Tim Mạch

Thời lượng 02 giờ 31 phút
Ngày đăng 22/11/2023

Nội dung khóa học: Tiếp nối phiên lý thuyết chuyên đề “Rối loạn lipid máu & Nguy cơ tim mạch”, phiên thực hành với chia sẻ từ các chuyên gia tim mạch hàng đầu hướng dẫn cụ thể từ chẩn đoán đến tiếp cận điều trị trên lâm sàng. Chẩn đoán: Tiếp cận chẩn đoán […]

Phiên Thực hành 16/09/2023: Rối Loạn Lipid Máu & Nguy Cơ Tim Mạch

Thời lượng 2 giờ 30 phút
Ngày đăng 10/11/2023

Nội dung khóa học: Tiếp nối phiên lý thuyết chuyên đề “Rối loạn lipid máu & Nguy cơ tim mạch”, phiên thực hành với chia sẻ từ các chuyên gia tim mạch hàng đầu hướng dẫn cụ thể từ chẩn đoán đến tiếp cận điều trị trên lâm sàng. Chẩn đoán: Tiếp cận chẩn đoán […]