Lao khớp gối – Báo cáo 2 trường hợp

– Tác giả: Ths. Lê Văn Đức

– Đơn vị công tác: Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

– Xuất bản: Tạp chí Lao và bệnh Phổi . Số 15 tháng 12/2013.

TÓM TẮT
Lao khớp rất khó chẩn đoán sớm vì các triệu chứng lâm sàng thường âm ỉ và không điển hình, chẩn đoán hình ảnh không đặc hiệu. Đặc biệt bệnh lao khớp gối rất hiếm gặp và rất giống với viêm bao hoạt dịch do rối loạn tăng sinh thể lông sắc tố nhú.
Chúng tôi báo cáo hai trường hợp lao khớp gối đã được chẩn đoán bằng hình ảnh X-quang, CT và xét nghiệm giải phẫu bệnh đã được điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Đà Nẵng.

SUMMARY
It is difficult to early diagnose Tuberculous arthritis because of its atypical insidious clinical manifestations and non-specific imaging findings. Specifically, tuberculosis of the knee-a monoarticular form-is rare and may mimic synovitis pigmented hair papilla.
We report two cases of tuberculosis of a native knee joint which diagnosed with digital X ray, CT and
pathology tests treated at Danang Hospital for Tuberculosis and Lung diseases.

 

Chuyên Khoa

Thuốc và biệt dược