Nồng độ NT-PROBNP ở bệnh nhân tứ chứng Fallot sau phẫu thuật sửa chữa hoàn toàn

29/04/2018

 – Tác giả: Đoàn Chí Thắng*, Nguyễn Tá Đông*, Nguyễn Cửu Long*, Hoàng Anh Tiến*

 – Đơn vị công tác: Bệnh viện Trung ương Huế

Nồng độ NT-ProBNP trung bình là 160,71 ± 203,31 trong đó tỉ lệ tăng NTProBNP chiếm tỉ lệ 36,99%. Công gắng sức tối đa và thời gian gắng sức tương quan nghịch với nồng độ NT-proBNP. Điểm cắt tốt nhất của NT-proBNP trong tiên lượng rối loạn nhịp thất là ở mức 75,69 pg/ml. Điểm cắt tốt nhất của NT-proBNP trong tiên lượng suy thất phải là ở mức 54 pg/ml.

(Visited 6 times, 1 visits today)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *