Chỉ định của Sorbitol

Hướng dẫn sử dụng thuốc Sorbitol

1. Tác dụng của Sorbitol Sorbitol (D-glucitol) là một rượu có nhiều nhóm hydroxyl, có vị ngọt bằng 1/2 đường mía (sarcarose). Thuốc thúc đẩy sự hydrat hoá các chất chứa trong ruột. Sorbitol kích thích tiết cholecystokinin-pancreazymin và tăng nhu động ruột nhờ tác dụng nhuận tràng thẩm thấu. Thuốc chuyển hoá chủ yếu ở gan thành fructose, một...

Chuyên Khoa

Thuốc và biệt dược