Tạp chí Nội Khoa Việt Nam số 21

Vai trò tổng quan của HBV pgRNA trong quản lý bệnh viêm gan virus B mạn tính

[googlepdf url="http://thaythuocvietnam.vn/thuvien/wp-content/uploads/2021/05/B15113-120.pdf" width="750" height="400"]

Mối liên quan giữa một số đặc điểm cận lâm sàng với kết quả hình ảnh PET/CT ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim cấp

[googlepdf url="http://thaythuocvietnam.vn/thuvien/wp-content/uploads/2021/05/B14104-112.pdf" width="750" height="400"]

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và hình ảnh chụp PET/CT sử dụng 18F-FDG ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim cấp

[googlepdf url="http://thaythuocvietnam.vn/thuvien/wp-content/uploads/2021/05/B1395-103.pdf" width="750" height="400"]

Nghiên cứu nồng độ ST2 huyết tương hòa tan ở bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính

[googlepdf url="http://thaythuocvietnam.vn/thuvien/wp-content/uploads/2021/05/B12.pdf" width="750" height="400"]

Nghiên cứu tác dụng chống tổn thương phổi cấp của bài thuốc cổ truyền để ứng dụng điều trị Covid-19

[googlepdf url="http://thaythuocvietnam.vn/thuvien/wp-content/uploads/2021/05/B1075-82.pdf" width="750" height="400"]

Nghiên cứu sinh khả dụng của viên nén Capecitabine 500 mg trên chó bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ LC/MS/MS

[googlepdf url="http://thaythuocvietnam.vn/thuvien/wp-content/uploads/2021/05/B8-55-66.pdf" width="750" height="400"]

Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến hành vi tự sát ở bệnh nhân có rối loạn tâm thần

[googlepdf url="http://thaythuocvietnam.vn/thuvien/wp-content/uploads/2021/05/B756-60.pdf" width="750" height="400"]

Nghiên cứu biến đổi tâm lý của nhân viên phục vụ tại một trung tâm cách ly trong đại dịch Covid-19

[googlepdf url="http://thaythuocvietnam.vn/thuvien/wp-content/uploads/2021/05/B650-55.pdf" width="750" height="400"]

Nghiên cứu đánh giá hoạt tính ức chế sự tăng sinh, di cư và xâm lấn của prodigiosin trên dòng tế bào ung thư gan Hep3B in vitro

[googlepdf url="http://thaythuocvietnam.vn/thuvien/wp-content/uploads/2021/05/B541-49.pdf" width="750" height="400"]

Chuyên Khoa

Thuốc và biệt dược