Tạp chí Nội khoa Việt Nam số 24

HỘI CHỨNG HẬU COVID-19 CẤP

[googlepdf url="https://thaythuocvietnam.vn/thuvien/wp-content/uploads/2023/07/bai-9-nk-24.pdf" width="750" height="500"]

ĐỘT PHÁ TRONG ĐIỀU TRỊ SUY TIM: VAI TRÒ NHÓM SGLT2i

[googlepdf url="https://thaythuocvietnam.vn/thuvien/wp-content/uploads/2023/07/bai-8-nk-24.pdf" width="750" height="500"]

MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ DIỆT TRỪ H.PYLORI NGOÀI KHÁNG SINH

[googlepdf url="https://thaythuocvietnam.vn/thuvien/wp-content/uploads/2023/07/bai-7-nk-24.pdf" width="750" height="500"]

GIẢNG DẠY LÂM SÀNG ẢO BÊN GIƯỜNG BỆNH TRONG THỜI KỲ ĐẠI DỊCH COVID-19

[googlepdf url="https://thaythuocvietnam.vn/thuvien/wp-content/uploads/2023/07/bai-6-nk-24.pdf" width="750" height="500"]

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GERD BẰNG DEXILANT 60 MG TRONG 8 TUẦN VÀ 4 TUẦN

[googlepdf url="https://thaythuocvietnam.vn/thuvien/wp-content/uploads/2023/07/bai-5-nk-24.pdf" width="750" height="500"]

TIÊN LƯỢNG BIẾN CỐ TIM MẠCH Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP BẰNG CHỈ SỐ CORNELL/ST CHÊNH VÀ VẬN TỐC SÓNG MẠCH

[googlepdf url="https://thaythuocvietnam.vn/thuvien/wp-content/uploads/2023/07/bai-4-nk-24.pdf" width="75" height="500"]

NGHIÊN CỨU SỰ ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH KHÁNG COVID-19 SAU TIÊM CHỦNG VẮC XIN TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN LỌC MÁU CHU KỲ

[googlepdf url="https://thaythuocvietnam.vn/thuvien/wp-content/uploads/2023/07/bai-3-nk-24.pdf" width="750" height="500"]

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐO HUYẾT ĐỘNG XÂM NHẬP BẰNG MÁY FLOTRAC TRÊN BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC BỆNH VIỆN THANH NHÀN

[googlepdf url="https://thaythuocvietnam.vn/thuvien/wp-content/uploads/2023/07/bai-2-nk-24.pdf" width="750" height="500"]

TỔNG QUAN VỀ MỘT SỐ TIẾN BỘ TRONG ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU NÃO NGUYÊN PHÁT

[googlepdf url="https://thaythuocvietnam.vn/thuvien/wp-content/uploads/2023/07/bai-1-nk-24.pdf" width="750" height="500"]

Chuyên Khoa

Thuốc và biệt dược