TC Nội Khoa Việt Nam

Vai trò tổng quan của HBV pgRNA trong quản lý bệnh viêm gan virus B mạn tính

[googlepdf url="http://thaythuocvietnam.vn/thuvien/wp-content/uploads/2021/05/B15113-120.pdf" width="750" height="400"]

Mối liên quan giữa một số đặc điểm cận lâm sàng với kết quả hình ảnh PET/CT ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim cấp

[googlepdf url="http://thaythuocvietnam.vn/thuvien/wp-content/uploads/2021/05/B14104-112.pdf" width="750" height="400"]

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và hình ảnh chụp PET/CT sử dụng 18F-FDG ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim cấp

[googlepdf url="http://thaythuocvietnam.vn/thuvien/wp-content/uploads/2021/05/B1395-103.pdf" width="750" height="400"]

Nghiên cứu nồng độ ST2 huyết tương hòa tan ở bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính

[googlepdf url="http://thaythuocvietnam.vn/thuvien/wp-content/uploads/2021/05/B12.pdf" width="750" height="400"]

Nghiên cứu tác dụng chống tổn thương phổi cấp của bài thuốc cổ truyền để ứng dụng điều trị Covid-19

[googlepdf url="http://thaythuocvietnam.vn/thuvien/wp-content/uploads/2021/05/B1075-82.pdf" width="750" height="400"]

Bìa trang ban biên tập và mục lục tạp chí

[googlepdf url="http://thaythuocvietnam.vn/thuvien/wp-content/uploads/2021/05/bìa.pdf" width="750" height="400"] [googlepdf url="http://thaythuocvietnam.vn/thuvien/wp-content/uploads/2021/05/mục-lục-4-6.pdf" width="750" height="400"]

Chuyên Khoa

Thuốc và biệt dược