Tình hình phát hiện bệnh lao trước sự khởi đầu của chiến lược hướng đến kết thúc bệnh lao

13/06/2018

Xu hướng giảm tỷ lệ mắc và tử vong do lao đã và đang diễn ra trên toàn cầu.

Việt Nam và khu vực Tây Thái Bình Dương đã đạt cả 3 mục tiêu thiên niên kỷ về giảm tỷ lệ mắc và tử vong do lao. Đặc biệt, đều sớm hơn và nhanh hơn mức toàn cầu. Các chiến lược hướng đến kết thúc bệnh lao của Việt Nam, khu vực và toàn cầu đều đã được công bố. Trong đó, các giải pháp tăng cường phát hiện lao được đặt ra nhằm vượt qua thách thức là còn khá nhiều người mắc lao chưa được phát hiện.

Tổng quan này trọng tâm: 

 – Mô tả khuynh hướng phát hiện lao và mức độ hoàn thành các mục tiêu về phát hiện lao ở trong nước, theo khu vực và trên toàn cầu;

 – So sánh mức độ thách thức trong phát hiện lao ở Việt Nam với toàn cầu; khu vực và nhóm nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Tác giả: TS.BS Lê Văn Hợi

Đơn vị công tác: Bệnh viện Phổi Trung Ương

 

(Visited 5 times, 1 visits today)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *