Video bài giảng Hội thảo khoa học 10/12/2023: “Phối hợp thuốc liều cố định trong điều trị đái tháo đường típ 2: Lựa chọn tối ưu theo cá thể hóa”

Xin mời Quý Hội viên Hội Nội khoa Việt Nam, Quý Bác sĩ và nhân viên y tế cùng vào theo dõi nội dung Video bài giảng Hội thảo khoa học trực tuyến ngày 10/12/2023 với chủ đề “Phối hợp thuốc liều cố định trong điều trị đái tháo đường típ 2: Lựa chọn tối ưu theo cá thể hóa” dưới đây:

Video bài giảng: Phối hợp thuốc liều cố định với bằng chứng tối ưu trong điều trị đái tháo đường típ 2 – TS. BS Trần Quang Nam – TK Nội tiết Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh

Video bài giảng: Lợi ích từ phối hợp thuốc liều cố định trong điều trị đái tháo đường típ 2: tiếp cận từ góc nhìn dược lý – TS. DS. Bùi Thị Hương Quỳnh – PTK Dược Bệnh viện Thống Nhất

Video Tham luận đa chuyên khoa : Cá thể hóa điều trị phối hợp thuốc liều cố định: cho ai? Khi nào? Như thế nào?

 

Chuyên Khoa

Thuốc và biệt dược