Video bài giảng hội thảo ngày 28/03/2024: “Rối loạn lipid máu và nguy cơ tim mạch”

Mời quý bác sĩ cùng theo dõi video bài giảng của hội thảo ngày 28/03/2024 chủ đề: “Rối loạn lipid máu và nguy cơ tim mạch” dưới đây:

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đọc đầy đủ

Xem thêm: Slide bài giảng hội thảo ngày 28/03/2024: “Rối loạn lipid máu và nguy cơ tim mạch”

Chuyên Khoa

Thuốc và biệt dược