Video Da liễu

BCKH Đồng nhiễm HIV/Giang mai ở những bệnh nhân mắc viêm màng bồ đào (uveitis)

Giới thiệu tới các bác sĩ bài báo cáo khoa học: “Đồng nhiễm HIV/Giang mai ở những bệnh nhân mắc viêm màng bồ đào (uveitis)” do TS. Enrique Noa Romero, Cuba trình bày. Bài báo cáo được phát trực tiếp lúc 11h45 ngày 12/03/2021 kèm slide trình chiếu nội dung. Mời quý bác sĩ và độc giả theo dõi. Lưu ý:...

Chuyên Khoa

Thuốc và biệt dược