Video Dị ứng – Miễn dịch

Slide và video hội thảo “Lupus ban đỏ hệ thống”

Thời gian: 19h45 – 21h00 thứ ba ngày 5/10/2021 Nội dung chính: Lupus ban đỏ hệ thống Giảng viên: TS Huỳnh Văn Khoa – Tổng thư ký Hội loãng xương TP HCM Slide bài giảng: [googlepdf url="http://thaythuocvietnam.vn/thuvien/wp-content/uploads/2021/11/SLE.drkhoa.2021.pdf" width="600" height="400"] Video bài giảng: [annoidung] [vdo id="15aeb050d897460bad2828945f8720d0"] [/annoidung]

Chuyên Khoa

Thuốc và biệt dược