Video Nhi

Video bài giảng chủ đề: “Siêu âm bụng bệnh lý cấp cứu trong giai đoạn sơ sinh” (buổi 1)

Siêu âm bụng bệnh lý cấp cứu ở giai đoạn sơ sinh   

Slide và video bài giảng “Viêm phổi ở trẻ em: Chẩn đoán và điều trị trong hoàn cảnh mới”

Bài giảng: Cập nhật chẩn đoán điều trị viêm phổi cộng đồng ở trẻ em Giảng viên: PGS.TS Lê Thị Hồng Hanh, giám đốc trung tâm hô hấp, bv Nhi TW [annoidung] [googlepdf url="https://thaythuocvietnam.vn/thuvien/wp-content/uploads/2022/10/CAP-NHAT-CHAN-DOAN-VA-DIEU-TRI-VIEM-PHOI-CONG-DONG-update-16.11.2021.pdf" width="650" height="400"] Bài giảng: Vaccine trong dự phòng bệnh lý hô hấp trẻ em Giảng viên: BS. Nguyễn Thị Lê, Bệnh viện Nhi TW [googlepdf url="http://thaythuocvietnam.vn/thuvien/wp-content/uploads/2021/11/Vaccine-trong-dự-phòng-bệnh-lý-hô-hấp-trẻ-em_-bs-Lê-update-16.11.2021.pptx" width="650" height="400"] Video...

Slide bài giảng và video Hội thảo trực tuyến “Nhiễm khuẩn hô hấp dưới ở trẻ em – Thực trạng & giải pháp”.

Xin gửi tới các bác sĩ, dược sĩ slide nội dung bài giảng và video của buổi hội thảo ngày 13/07/2021 chủ đề "Nhiễm khuẩn hô hấp dưới ở trẻ em - Thực trạng & Giải pháp". Báo cáo 1: Vai trò của Macrolides trong viêm phổi cộng đồng ở trẻ em. Báo cáo viên: PGS. TS. BS. Lê Thị Hồng...

Chuyên Khoa

Thuốc và biệt dược