Xác định tỷ lệ tăng huyết áp phản ứng ở bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn cấp có tăng huyết áp bằng theo dõi huyết áp lưu động 24 giờ

06/05/2018

 – Tác giả: Cao Trường Sinh*, Nguyễn Anh Dũng*, Dương Đình Chỉnh**

 – Đơn vị công tác: * Đại học Y khoa Vinh, **Bệnh viện HNĐK Nghệ An

– Xuất bản: Kỷ yếu hội nghị khoa học ngành Y tế Nghệ An mở rộng 2015.

Mục tiêu:

1. Xác định tỷ lệ tăng huyết áp phản ứng ở bệnh nhân nhồi máu não có tăng huyết áp bằng theo dõi huyết áp lưu động 24 giờ.

2. So sánh tiên lượng của nhóm có tăng huyết áp phản ứng và nhóm tăng huyết
áp thực sự ở bệnh nhân nhồi máu não.

 

(Visited 9 times, 1 visits today)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *