YHLS-Y học cổ truyền

Tìm hiểu thêm về tinh thất

Tìm hiểu thêm về tinh thất

Nhiều tác giả có quan niệm khác nhau về tinh thất - một cơ quan quan trọng của cơ thể nam giới. Có những quan niệm cho rằng tinh thất là túi tinh, tuy nhiên túi tinh lại không đầy đủ chức năng như tinh thất. Ở Việt Nam hiện nay, chưa có nhiều tác giả đề cập tới các...

Chuyên Khoa

Thuốc và biệt dược