kham-mat-dinh-ky

27/08/2020

Khám mắt và soi đáy mắt định kỳ giúp phát hiện sớm các biến chứng mắt ở bệnh nhân tiểu đường

Khám mắt và soi đáy mắt định kỳ giúp phát hiện sớm các biến chứng mắt ở bệnh nhân tiểu đường

(Visited 1 times, 1 visits today)
  • Tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *