Thông tin những sản phẩm phù hợp với người Việt

  • Không còn sợ các khối u khi có CRILA 1. Crila  Crila Công thức cho 1 viên: Cao khô Trinh Nữ CRILA (Crinum latifolium L.) 250mg, tương đương 1.25mg alcaloid toàn phần. Tá dược: Tinh bột, Aerosil, Natri starch glycolate,...
  • Tanu Gold – Tanu Green với bệnh nhân AIDS Báo cáo kết quả sau 6 tháng sử dụng sản phẩm Tanu Gold và Tanu Green đối với bệnh nhân AIDS.   I. Mục tiêu thử nghiệm: Đánh giá hiệu quả của việc sử...
  • Cây hoàn ngọc
    Tanu Gold- Tanu Green trong hỗ trợ điều trị ung thư Các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu và sản xuất thành công hai sản phẩm TANU Gold và TANU Green cho bệnh nhân ung thư. Sau 10 năm nghiên cứu và thử nghiệm, ngày...