Tuyển dụng

Thông báo Tuyển dụng năm 2023

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG --------------***-------------- Trung tâm đào tạo và truyền thông - Hội Nội khoa Việt Nam cần tuyển nhân sự cho các hoạt động sau đây; - Tổ chức các hoạt động đào tạo, hội thảo, hội nghị theo chủ đề chuyên môn (Online và Offline) - Tổ...

Thông báo Tuyển dụng năm 2022

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG --------------***-------------- Chúng tôi là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đào tạo - truyền thông - tổ chức sự kiện về y tế - sức khỏe. Hiện chúng tôi cần tuyển nhân sự trong việc phát triển Chương trình truyền thông “Vì sức khỏe người...
Thầy thuốc Việt Nam tuyển dụng

Thầy thuốc Việt Nam tuyển dụng

Trang web Thầy thuốc Việt Nam thuộc Hội Nội khoa Việt Nam là kênh thông tin sức khoẻ cộng đồng và bệnh nhân đồng thời là chuyên trang thông tin liên lạc dành cho bác sĩ, nhân viên y tế. Trang web cần tuyển các vị trí như sau: Thầy...
Danh sách bài viết

Thông báo Tuyển dụng năm 2023

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG --------------***-------------- Trung tâm đào tạo và truyền thông - Hội Nội khoa Việt Nam cần tuyển nhân sự cho các hoạt động sau đây; - Tổ chức các hoạt động đào tạo, hội thảo, hội nghị theo chủ đề chuyên môn (Online và Offline) - Tổ...

Thông báo Tuyển dụng năm 2022

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG --------------***-------------- Chúng tôi là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đào tạo - truyền thông - tổ chức sự kiện về y tế - sức khỏe. Hiện chúng tôi cần tuyển nhân sự trong việc phát triển Chương trình truyền thông “Vì sức khỏe người...
Thầy thuốc Việt Nam tuyển dụng

Thầy thuốc Việt Nam tuyển dụng

Trang web Thầy thuốc Việt Nam thuộc Hội Nội khoa Việt Nam là kênh thông tin sức khoẻ cộng đồng và bệnh nhân đồng thời là chuyên trang thông tin liên lạc dành cho bác sĩ, nhân viên y tế. Trang web cần tuyển các vị trí như sau: Thầy...