Hình ảnh: Cổ sưng, nổi hạch là triệu chứng điển hình của ung thư vòm họng di căn (Internet)

29/05/2019

Hình ảnh: Cổ sưng, nổi hạch là triệu chứng điển hình của ung thư vòm họng di căn (Internet)

(Visited 3 times, 1 visits today)
  • Tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *