Uông Thị Thanh Mai

Năm sinh: 1991
Học hàm, học vị:
Tỉnh/TP:

     THÔNG TIN CÁ NHÂN

  • Họ và tên: Uông Thị Thanh Mai                               Giới tính: Nữ
  • Năm sinh: 1991
  • Trình độ chuyên môn (Học hàm học vị cao nhất): Bác sĩ
  • Tỉnh/TP: Hà Nội
  • Chuyên khoa: Y học cổ truyền

     QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

• Trường đào tạo: Đại học Y Hà Nội

• Năm tốt nghiệp: 2015

• Chuyên ngành: Y học cổ truyền

Bài viết của Uông Thị Thanh Mai