Vũ Thị Anh Đào

Năm sinh: 1996
Học hàm, học vị:
Tỉnh/TP:

   THÔNG TIN CÁ NHÂN

  • Họ và tên: Vũ Thị Anh Đào                          Giới tính: Nữ
  • Năm sinh: 1996
  • Trình độ chuyên môn (Học hàm học vị cao nhất): Cử nhân Y tế công cộng
  • Tỉnh/TP: Hà Nội

    QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, CÔNG TÁC

• Học tại trường Đại học y tế Cộng đồng

• Tốt nghiệp năm 2019