• Phòng bệnh tim ở trẻ
    Bệnh tim bẩm sinh – Phòng hơn chữa. Tim bẩm sinh là dị tật tim về mặt cấu trúc và chức năng tồn tại từ khi trẻ ra đời. Bệnh tim bẩm sinh là một trong những dị tật hay gặp nhất trong các dị...