Tìm kiếm bác sĩ

Tỉnh/TP
Chuyên khoa

PGS.TS Nguyễn Duy Thắng

Năm sinh:

Học hàm, học vị: Tiến Sĩ Y khoa, Phó giáo sư

Đơn vị: Bệnh viện Hồng Ngọc

Tỉnh/TP: Hà Nội

Chuyên khoa: Nội tiết - Tiêu hoá