Hàm vị, học vị: Bác sĩ cao cấp

Nguyễn Duy Thắng

Năm sinh: 1953
Học hàm, học vị: , ,
Tỉnh/TP: